ZÁCHRANNÁ STANICE


           tel. +420 606 840 500

                 tel. +420 604 794 322

 

Zřídili jsme transparentní účet, abyste věděli co se s Vašimi příspěvky děje(při kliknutí na číslo účtu budete přesměrováni na stránku CSAS):

6005200359/0800

 

A rovněž funguje náš původní účet:

175279787/0300

 


Provoz stanice a příjem živočichů je zajištěn celoročně 7 dní v týdnu od 8:00 do 20:00 obsluhou stanice nebo pověřenou osobou, ( při nedostupnosti volaného čísla napište SMS)stává se, že jsme na výjezdu nebo mimo signál operátora. Zařízení je od roku 2009 členem Národní sítě záchranných stanic pro oblast Karlovarského kraje. Zajišťujeme: převzetí nalezeného jedince, transfer do zařízení  jak volně žijícího živočicha z handicapem tak nalezená mláďata, veterinární odborné vyšetření,ošetření s následnou péčí, dokrmení, rehabilitace a opětovné vypuštění jedince přímo v místě nálezu nebo v předem vytipovaných lokalitách. Někteří vážně poranění jedinci zůstávají v zařízení na dožití a jsou umístěni v expozičních voliérách. Slouží jako důkaz bezohlednosti lidí a jejich lhostejnému chování k živočichům i přírodě.Nejsme zařízení tipu ZOO zahrady ale léčebné a rehabilitační zařízení, pro volně žijící jedince,z těchto důvodů není umožněn vstup do stanice samotné.

 

 Zájemcům z řad veřejnosti je umožněna dle možností  adopce  vybraných jedinců umístěných v zařízení.Finanční prostředky  takto získané jsou použity převážně na krmení, v některých případech na náročné léčebné úkony.

 

Záchranná stanice DROSERA funguje jako nekomerčnízařízení založené jen na dobrovolnosti. Správce ani členové tohoto zařízení nejsou finančně ohodnoceni a nepobírají mzdu.

 

 Přispěli na vybudování výběhu pro vydru a ostatní činnost

 

        


Podpořeno z grantového programu České spořitelny "Dokážeme víc" , ve spolupráci s Nadací Via.


  
Statutární město Karlovy Vary a Karlovarský kraj poskytlo v roce 2020 neinvestiční dotaci na zajištění provozu
Záchranné stanice pro handicapované živočichy na Bublavě


Podporují provoz Záchranné stanice


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

       Tyto stránky upravuje Roman Müller © 2009-2023