NĚCO O NÁS


Základní cíle sdružení:

1. Hledání cest vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji krajiny.


2. Organizační pomoc při pořádání akcí o přírodě, přednášky, fotosoutěže a přírodovědné expedice.


3. Priorita sdružení, zajištění dovybavení potřebnou technikou a bezproblémového provozu ZS, zlepšení služeb pro příjem a doléčení handicapů.


4. Aktivní podpora ochrany flóry a fauny, snaha o zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit.


5. Vyhledávání a podpora sil možností a schopností k naplňování těchto cílů, práce s dětmi.


6. Spolupráce se sdruženími a organizacemi stejného zaměření v ČR i zahraničí.Sdružení při naplňování svých cílů pracuje zásadně nenásilným způsobem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tyto stránky upravuje Roman Müller © 2009-2024